Temperaturgivarledning K-typ

Kompensationsledning för temperaturmätning. Lämpar sig för bruk med t.ex. Testo 176T4-temperaturloggern samt en givarkontakt av K-typ.

Nummer Produktnamn St Lägg till
6767604 Temperaturgivarledning K-typ
  • Tjocklek: 4,2 mm
  • Ledarens tvärsnittsarea: 0,22 mm2
Tillbehör