Styrcentral för snö- och issmältning PST 5000

Styrsystemet PST 5000 är avsett för att automatiskt hålla bl a infarter, trappor, ramper, plattak och hängrännor fria från snö och is.

Med styrcentralen PST 5000 som komplement till ditt snö- och issmältningssystem minimerar du energiåtgången  eftersom uppvärmning sker endast då behov föreligger. Med hjälp av givare detekterar PST 5000 snö- och isläget och reglerar snö- och issmältningssystemet utifrån givarnas data. Styrcentralen bör ha minst två givare inkopplade.

PST 5000 kombinerar två styrenheter i en. Styrsystemet har två helt separata uppvärmningskretsar, båda med egna givare. Styrcentralen har även en gemensam yttertemperaturgivare som reagerar mycket snabbt på förändringar i utomhustemperaturen. Dessutom är systemet utrustat med en alarmutgång. LED-indikatorn i frontpanelen visar vilken av uppvärmningskretsarna som för tillfället styrs. Båda kretsarna har egna styrvärden. Endast språket och temperaturenheten är gemensamma för båda kretsarna.

Nummer Produktnamn St Lägg till
2620230 Styrcentral för snö- och issmältning PST 5000
 • Yttermått: 159 x 90 x 58 mm
 • Utgångar: 2 reläer, en normalt öppen / uppvärmningskrets
 • Belastningsförmåga: AC 250 V, 16(4) A
 • Driftspänning: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Strömförbrukning: ≤ 25 VA
 • Alarmutgång: 1 växlande relä AC 250V, 2(0,8) A
 • Temperaturintervall: –20 … +50 °C
 • Lagringstemperatur: –20 … +70 °C
 • Installation: Standardskena DIN (EN 50022-35)
 • Kapslingsklass: IP20 EN 60 529
 • Display: 2 rader, 16 tecken (LCD)

Ingångar:

 • Zon A: PST 5010 / PST 5030 
 • Zon A: PST 5020 / PST 5040
 • Zon B: PST 5010 / PST 5030
 • Zon B: PST 5020 / PST 5040
 • Gemensam: PST 5040 luftgivare
Tillbehör