Styrcentral för snö- och issmältning ETR2-1550

ETR2-1550 är funktionsmässigt sett likvärdig med snö- och issmältningscentralen ETO2-4550. Den är avsedd för att styra smältningen av snö och is på mindre markarealer eller i mindre omfattande takavvattningssystem. Termostaten är utrustad med en reglerkrets, och kan därmed användas till att reglera issmältningen antingen på tomten eller i hängrännorna.

Vid smältning av snö och is på arealer utomhus bör en inbäddad givare ETOG-55 anslutas till styrenheten. Styrningen kan göras ännu mer effektiv med hjälp av en givare för utomhustemperatur, ETF-744/99.

Nummer Produktnamn St Lägg till
2620224 Styrcentral för snö- och issmältning ETR2-1550
  • Yttermått: 86 x 52 x 59 mm
  • Utgångar: 16 A, spänningsfri, 3600 W
  • Driftspänning: 230 V ±10 %, 50/60 Hz
  • Kapslingsklass: IP20
  • Temperaturregleringsintervall: 0 ... +10 °C
  • Av/på-differens: 0,4 °C
  • Eftervärmningstid: 0 – 5 timmar
Tillbehör