Styrcentral för snö- och issmältning ETO2-4550

Styrcentralen ETO2-4550 används för reglering av snö- och issmältningen på exempelvis trottoarer, parkeringsplatser, lastkajer och i hängrännor. Denna effektiva issmältningscentral är särskilt anpassad för att reglera smältningen av snö och is på stora ytor eller i omfattande takavvattningssystem.

Termostaten har två separata reglerkretsar, vilket gör att den parallellt kan styra exempelvis snö- och issmältningen på tomten och i hängrännorna. Termostaten kan belastas med upp till 11 kW. Reglerenheten kan dessutom kompletteras med en extern timer, så att värmen kan slås på manuellt under en valfri tidsperiod då styrsystemet ska ignorera givarna. Styrenheten monteras på DIN-skena i t ex fastighetens elcentral.

Nummer Produktnamn St Lägg till
3530286 Styrcentral för snö- och issmältning ETO2-4550
  • Yttermått: 90 x 156 x 45 mm (monterad på DIN-skena), 170 x 162 x 45 mm (väggmonterad)
  • Utgångar: 3 x 16 A (potentialfri kontakt)
  • Driftspänning: 120 – 240 V ±10 %, 50–60 Hz
  • Kapslingsklass: IP20 / IP21
  • Temperaturregleringsintervall: –20 ... +50 °C
  • Av/på-differens: 0,3 °C
  • Eftervärmningstid: 0 – 18 timmar
Tillbehör