Router för Neo Stat-e termostat NeoHub G2

För att kunna fjärrstyra Neo Stat-e V2 via mobilappen över ett trådlöst nätverk krävs en router av typen NeoHub G2. Nea Stat-e termostaterna bildar tillsammans ett eget MESH-nät som är i direkt förbindelse med NeoHub-routern. Termostaterna kan även vidarebefordra information till routern, vilket ger nätet en mycket bred täckning. Neo Stat-e går även att använda utan vare sig NeoHub eller fjärrstyrning via mobilappen såsom en helt vanlig termostat.

Nummer Produktnamn St Lägg till
2620214 Router för Neo Stat-e termostat NeoHub G2