Registerförteckning

Personuppgiftsansvarig:

Pistesarjat Oy
Byporten 2, 02940 Esbo, FINLAND
+358 10 423 8770

FO nummer: FI1159590

 

Dataskyddsombud:

Marco Tienhaara, verkställande direktör
+358 10 423 8770
myynti@pistesarjat.fi

 

Elserie kundregister

Registrets principer och ändamål

Elserie samlar i sitt kundregister de personuppgifter kunden överlåtit. Under behandling av personuppgifterna följs gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, integritet och övriga lagar kring datasäkerhet, samt god sed för informationshantering.

Personuppgifterna kan användas för uppehåll och skötsel av kundförhållandet mellan kunden och Elserie, för utveckling och planering av Elseries företagsverksamhet, samt för Elseries och dess moderbolags marknadsföring och direktreklam.

Kunden har rättighet att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföring.

 

Uppgifter som samlas i registret

Kundens för- och efternamn

E-postadress

Postnummer

Telefonnummer

 

Legitima informationskällor

Uppgifterna om kunden fås enligt kundens godkännande av denne själv eller via dennes beställningar. Kunduppgifter kan även samlas, sparas och uppdateras via Elserie övriga personregister. 

 

Överlåtande av information

Personuppgifterna i kundregistret är i användning enbart av Elserie, frånsett då Elserie anlitar en yttre aktör för produktion av en mervärdestjänst eller för att fatta ett kreditbeslut. Personuppgifterna överlåts dock inte för yttre aktörers eller samarbetsparters eget bruk, frånsett i fall av låneansökan, indrivning eller faktureringsrelaterade ärenden, samt då lagstiftning så förpliktar.

 

Överföring av data utanför EU och EES

Elserie kan överföra kundinformation till sina övriga kundregister. Elserie använder e-posttjänsten MailChimp i kommunikation med nyhetsbrev, vilket innebär att personuppgifter (namn och e-postadress) flyttas utanför Europeiska Unionen till USA. USA ingår i Europeiska kommissionens lista över länder med tillräcklig nivå av integritetsskydd.

 

Principer för skyddande av registret

Manuellt material: Informationen förvaras i Elseries låsta lokaler.

Elektroniskt material: Registret är skyddat med brandmur. Registret finns tillgängligt enbart för de av våra anställda, som behöver det för sina arbetsuppgifter. De med tillgång till registret identifieras med användarnamn och lösenord.

 

Granskningsrätt

Skriftlig anhållan om granskning av registret skickas till 

Pistesarjat Oy, Byporten 2, 02940 Esbo, FINLAND

 

Övriga rättigheter gällande hantering av personuppgifter

Registrerade kunders personuppgifter raderas på kundens begäran, såvida inte lagstiftning, obetalade fakturor eller indrivning hindrar det.