Fogkit Teflon (värmetålig)

Fogkit för att foga och avsluta kallkablar i tillämpningar som kräver värmetålighet. Innehåller tillbehör för en fog och en avslutning. Värmetålighet 150 °C.

Nummer Produktnamn St Lägg till
8178900 Fogkit Teflon (värmetålig)