Elkassetter 4,5-15 kW

Vi levererar även kassetter för specialbruk. Flera olika storlekar och materialalternativ finns. Fråga mera av vår kundtjänst.

EFFEKT-elkassetterna är effektiva värmekällor som kan användas parallellt med en värmepanna av äldre modell, alternativt ersätta den i såväl stora som små fastigheter. Elkassetterna passar även till flera olika specialändamål.

Elkassetten PK har en 2‘‘ koppling avsedd för värmeelement samt två 2‘‘ kopplingar avsedda för cirkulationen. Till elementkopplingen kan ett värmelement med tillhörande reglerdon anslutas (maxeffekt 15 kW). Syrafast version finns.

Varning: Elkassetten och rörledningarna måste monteras så att det under inga omständigheter kan bildas luftbubblor runt värmeelementen, då de inte tål ens kortvarig torrdrift.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
1000451 Rörpanna PK 451 TY3
1002451 Rörpanna PK 451 TYK
1000601 Rörpanna PK 601 TY3
1000751 Rörpanna PK 751 TY3
1000901 Rörpanna PK 901 TY3
1001121 Rörpanna PK 121 TY3A
1001151 Rörpanna PK 151 TY3A
1002601 Rörpanna PK 601 TYK
1002751 Rörpanna PK 751 TYK
1021129 Rörpanna PK 901 TYK
  • Anslutningar: 1 st. 2" koppling för värmeelement + 2 st. 2" kopplingar för cirkulation
  • Maxtryck: 10 bar
  • Isolering: 30 mm polyuretan
  • Material: rostfritt stål
  • Lodrät eller vågrät montering
ProduktnummerTypEffekt (kW)Element (st.)
10 004 51 PK 451 TY3 4,5 1 x 4,5
10 006 01 PK 601 TY3 6 1 x 6
10 007 51 PK 751 TY3 7,5 1 x 7,5
10 009 01 PK 901 TY3 9 1 x 9
10 011 21 PK 121 TY3A 12 1 x 12
10 011 51 PK 151 TY3A 15 1 x 15
10 026 01 PK 601 TYK 6 1 x 6
10 027 01 PK 751 TYK 7,5 1 x 7,5
10 211 29 PK 901 TYK 9 1 x 9