Effekt Värmeelement för cirkulationsvarmvatten 2-20 kW AISI 316

Värmeelement för cirkulationsvarmvatten i vattenburna värmesystem. Effekt P-element tillverkas i rostfritt stål. Rostfritt stål är det bästa materialet i slutna värmecirkulationer, där vattnets syrehalt är låg. För syrerikt kranvatten och specialtillämpningar av olika slag, såsom exempelvis pooler, rekommenderas elementet Effekt PI, som tillverkas av INCOLOY (AISI825) syrafast stål.

Tätning för maskinbearbetade monteringsytor medföljer.

OBS! Elementets placering och rörsystemets upplägg ska motverka uppkomsten av luftfickor runt elementet eller dess bas. Redan vid partiell torrläggning förstörs elementet och blir permanent obrukbart.
Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8167302 Värmeelement Effekt 20P 230/400v 175mm
8167303 Värmeelement Effekt 30P 230/400v 235mm
8167304 Värmeelement Effekt 45P 230/400v 335mm
8167306 Värmeelement Effekt 60P 230/400v 435mm
8167307 Värmeelement Effekt 75P 230/400v 525mm
8167309 Värmeelement Effekt 90P 230/400v 625mm
8167312 Värmeelement Effekt 120P 400v 730mm
8167315 Värmeelement Effekt 150P 400v 905mm
8167320 Värmeelement Effekt 200P 400v 1050mm
  • Effekt: 2–9 kW vid stjärnkoppling, 12–20 kW vid triangelkoppling
  • Yteffekt: ca 9 W/cm²
  • Spänning: 230 / 400 V
  • Längd: 175–1 150 mm
  • Koppling: Mässing 2” (NS50)
  • Elementmotstånd: AISI316, diameter 8 mm
ProduktnummerTypEffekt (W)Längd L (mm)
81 673 02 EF20 P 2000 175
81 673 03 EF30 P 3000 235
81 673 04 EF45 P 4500 335
81 673 06 EF60 P 6000 435
81 673 07 EF75 P 7500 525
81 673 09 EF90 P 9000 625
81 673 12 EF120 P 12000 730
81 673 15 EF150 P 15000 905
81 673 20 EF200 P 20000 1150
Tillbehör