EFFEKT kopplingsdosor och termostat

Kopplingsdosor och termostater för inkoppling av EFFEKT-värmepatronerna samt reglering av temperaturen.

När du väljer styrenhet bör du ta hänsyn till användningsändamålet och omständigheterna. Värmepatronens termostat bör ha en relativt stor differens för att fungera tillfredsställande utan att samtidigt belasta elnätet med tvära kast. Dessa kriterier uppfylls bäst av kombitermostaten TY3 (och TYK), som utgör bra alternativ till värmepannor och mindre varmvattenberedare. För att kunna utnyttja värmekapaciteten i en större varmvattenberedare krävs däremot noggrannare reglering. Den uppnår du bäst med en enpolig termostat av typen T1, placerad i dykfickan S.

Värmepatroner med effekten 12–20 kW behöver en större dosa markerad med bokstaven A efter typbeteckningen (t ex TY3A). Dosan har en större, 6 mm² kopplingsplint för grövre matarledningar. Termostaten är dimensionerade för strömstyrkor på högst 16 A, så effektstyrningen till element på 12–20 kW bör kopplas via en kontaktor.

Till värmeisolerade varmvattenberedare och tankar rekommenderar vi att använda förlängningsrör för att inte kopplingsdosan ska behöva fällas in i isoleringen.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8167380 Kopplingsdosa till värmepatron Effekt-K 2,5mm²
8167381 Kopplingsdosa till värmepatron Effekt-KA 6mm²
8167383 Termostat till värmepatron Effekt-T1 230V 1~ 35-95°C
8167388 Överhettningsskydd Effekt-Y1 230V 1~ 40-120°C
8167384 Termostat till värmepatron Effekt-T1A 230V 1~ 35-95°C
8167389 Överhettningsskydd Effekt-Y1A 230V 1~ 40-120°C
8167393 Termostat + skyddning Effekt-TY3 230v 3~ 25-85/110°C
8167394 Termostat + skyddning Effekt-TY3A 230v 3~25-85/110°C
8167387 Termostat + skyddning Effekt-T1+Y1 230V 1~ 35-95°C
8167382 Styrcentral med strömbrytare Effekt-TYK 230V 3~ 25-85/110°C

ProduktnummerVVS-nummerTypAnvändning
81 673 80 50 880 45 Effekt-K 2,5 mm² Kopplingsdosa till värmepatron
81 673 81 50 880 46 Effekt-KA 6 mm² Kopplingsdosa till värmepatron
81 673 83 50 880 50 Effekt-T1 230V 1~ 35-95 °C Termostat till värmepatron
81 673 84 50 880 51 Effekt-T1A 230V 1~ 35-95 °C Termostat till värmepatron
81 673 88 50 880 55 Effekt-Y1 230V 1~ 40-120 °C Överhettningsskydd
81 673 80 50 880 48 Y3 Sauvakohtainen suojaus;
81 673 89 50 880 56 Effekt-Y1A 230V 1~ 40-120 °C Överhettningsskydd
81 673 93 50 880 59 Effekt-TY3 230V 3~ 25-85/110 °C Termostat+skyddning
81 673 94 50 880 58 Effekt-TY3A 230V 3~ 25-85/110 °C Termostat+skyddning
81 673 82 50 880 60 Effekt-TYK 230V 3~ 25-85/110 °C Styrcentral med strömbrytare
81 673 87 50 880 62 Effekt-T1+Y1 230V 1~ 35-95 °C Termostat+skyddning
Tillbehör