Artiklar

MED NYA TERMOSTATER MOT EU:S ECODESIGNDIREKTIV
18.02.2019

I april 2015 tog Europeiska kommissionen fram ett direktiv som reglerar kraven på lokala rumsvärmare och deras styrenheter. 

Läs mer
ENKLA KABELKOPPLINGAR
18.02.2019

Med kopplingsdosan El-Clic går det snabbt och enkelt att koppla, förlänga och förgrena värmekablar.

Läs mer
IS- OCH SNÖSMÄLTNING I TAKRÄNNOR
15.02.2019

Med tanke på den skandinaviska vintern är regnvattenrör besvärliga, eftersom temperaturen hela tiden växlar mellan plus och minus.

Läs mer
UPPVÄRMNING AV RÖRSYSTEM
15.02.2019

Då temperaturen på vintern sjunker under noll fryser lätt vatten- och avloppsrör utomhus eller ovanför frostgränsen i marken, liksom även takrännor och stuprör på byggnaderna.

Läs mer
ELSERIE HAR MARKNADENS STÖRSTA SORTIMENT AV KABELFÄSTEN!
15.02.2019

Elserie har marknadens största sortiment av fästanordningar för kablar för snö- och issmältning.

Läs mer
TAKVÄRME OCH STRÅLNINGSVÄRME
15.02.2019

Takvärmepanelerna Alson monteras i takkonstruktionen, mellan värmeisoleringen och takets inre beklädnad.

Läs mer
HÄRDNINGSPROCESSEN VID BETONGGJUTNING
15.02.2019

Vid sjunkande temperaturer härdas betong betydligt långsammare.

Läs mer
Värme från värmekabel förebygger problemet
04.09.2016

Med värmen som avges från värmekablar strävar man att ersätta energin som övergår från röret till omgivningen. Vi hjälper gärna våra kunder med beräkningar för specifika ändamål.

Läs mer
SNÖSMÄLTNING PÅ MARKYTOR
02.09.2016

När markytorna fryser till på vintern kan det uppstå farliga situationer och försvåra framkomligheten. Ett effektivt sätt att förebygga problem som förorsakas av tillfrysning är att förse parkeringsområden, lastramper, gångbanor, utomhustrappor, bryggor och lastkajer med ett automatiskt snösmältningssystem. På så sätt hålls markytorna snöfria och säkra. Samtidigt förhindrar man även tjälskador. Snösmältningssystemet består av värmekablar som monteras in i objektets konstruktioner samt av ett styrdon som styr snösmältningen eller av en styrcentral försedd med sensorer.

Läs mer
GOLVVÄRME I OLIKA GLOLVKONSTRUKTIONER
29.09.2015

I tjocka betongplattor används PST 18-värmekabel med en effekt per meter på 20w/m. Vid tunna betonggolv och saneringar där värmekablarna monteras närmare golvytan, rekommenderas det att man använder PST10- eller PST-C värmekabel, beroende på monteringssätt och golvkonstruktion, med en effekt på 10w/m.

Läs mer