Adax Neo vit fullhöjdsradiator, stickkontakt

Adax Neo förenar elegant design med ekonomisk energiförbrukning och pålitlig funktion. Temperaturen går enkelt att ställa in med hjälp av kontrollerna på sidan och den valda temperaturen visas i LCD-displayen. Radiatorerna är så kallade genomströmningselement. På baksidan sitter öppningar, genom vilka rumsluften cirkulerar. Den elektroniska termostaten upprätthåller temperaturen noggrant. Rumstemperaturen mäts en gång per minut och en röd LED-indikatorlampa talar om när elementet är på. Radiatorn kan även programmeras med komfort- och sänkningtemperaturer (minnet lagrar 4 olika program) för en hel vecka, alla vardagar eller veckoslutet. Temperatursänkningens start- och sluttidpunkter går att ställa in. Radiatorn har även en öppet fönsterfunktion, som stänger av elementet och kopplar in frostskyddsfunktionen (vid +7 °C som standard), om den upptäcker att temperaturen faller snabbt. Funktionen går att slå av och på i menyn.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8138564 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP04KDT Vit
8138565 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP06KDT Vit
8138566 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP08KDT Vit
8138567 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP10KDT Vit
8138568 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP12KDT Vit
8138569 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP14KDT Vit
8138570 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP20KDT Vit
  • Spänning: 230 V
  • Inkapsling: IP 20
  • Anslutning: Stickkontakt
  • Färg: Vit
  • Höjd: 370 mm
  • Djup: 52 mm
  • Monteringshöjd: 90 mm
  • Max yttemperatur: 87 °C
  • Noggrannhet: ±0,5 °C
ProduktnummerTypFärgEffekt (W)Bredd (mm)Höjd (mm)
81 385 64 Adax Neo NP04KDT Vit 400 474 370
81 385 65 Adax Neo NP06kDT Vit 600 589 370
81 385 66  Adax Neo NP08KDT Vit 800 704 370
81 385 67  Adax Neo NP10KDT Vit 1000 762 370
81 385 68 Adax Neo NP12KDT Vit 1200 934 370
81 385 69 Adax Neo NP14KDT Vit 1400 1049 370
81 385 70 Adax Neo NP20KDT Vit 2000 1394 370