Adax Neo röd fullhöjdsradiator, stickkontakt

Adax Neo förenar elegant design med ekonomisk energiförbrukning och pålitlig funktion. Temperaturen går enkelt att ställa in med hjälp av kontrollerna på sidan och den valda temperaturen visas i LCD-displayen. Radiatorerna är så kallade genomströmningselement. På baksidan sitter öppningar, genom vilka rumsluften cirkulerar. Den elektroniska termostaten upprätthåller temperaturen noggrant. Rumstemperaturen mäts en gång per minut och en röd LED-indikatorlampa talar om när elementet är på. Radiatorn kan även programmeras med komfort- och sänkningtemperaturer (minnet lagrar 4 olika program) för en hel vecka, alla vardagar eller veckoslutet. Temperatursänkningens start- och sluttidpunkter går att ställa in. Radiatorn har även en öppet fönsterfunktion, som stänger av elementet och kopplar in frostskyddsfunktionen (vid +7 °C som standard), om den upptäcker att temperaturen faller snabbt. Funktionen går att slå av och på i menyn.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8138575 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP04KDT Röd
8138576 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP06KDT Röd
8138577 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP08KDT Röd
8138578 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP10KDT Röd
8138579 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP12KDT Röd
8138580 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP14KDT Röd
8138581 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP20KDT Röd
  • Spänning: 230 V
  • Inkapsling: IP 20
  • Anslutning: Stickkontakt
  • Färg: Svart
  • Höjd: 370 mm
  • Djup: 52 mm
  • Monteringshöjd: 90 mm
  • Max yttemperatur: 87 °C
  • Noggrannhet: ±0,5 °C
ProduktnummerTypFärgEffekt (W)Bredd (mm)Höjd (mm)
81 385 86 Adax Neo NP04KDT Röd 400 474 370
81 385 87 Adax Neo NP06kDT Röd 600 589 370
81 385 88  Adax Neo NP08KDT Röd 800 704 370
81 385 89  Adax Neo NP10KDT Röd 1000 762 370
81 385 90 Adax Neo NP12KDT Röd 1200 934 370
81 385 91 Adax Neo NP14KDT Röd 1400 1049 370
81 385 92 Adax Neo NP20KDT Röd 2000 1394 370