Adax Neo svart fullhöjdsradiator, stickkontakt

Adax Neo förenar elegant design med ekonomisk energiförbrukning och pålitlig funktion. Temperaturen går enkelt att ställa in med hjälp av kontrollerna på sidan och den valda temperaturen visas i LCD-displayen. Radiatorerna är så kallade genomströmningselement. På baksidan sitter öppningar, genom vilka rumsluften cirkulerar. Den elektroniska termostaten upprätthåller temperaturen noggrant. Rumstemperaturen mäts en gång per minut och en röd LED-indikatorlampa talar om när elementet är på. Radiatorn kan även programmeras med komfort- och sänkningtemperaturer (minnet lagrar 4 olika program) för en hel vecka, alla vardagar eller veckoslutet. Temperatursänkningens start- och sluttidpunkter går att ställa in. Radiatorn har även en öppet fönsterfunktion, som stänger av elementet och kopplar in frostskyddsfunktionen (vid +7 °C som standard), om den upptäcker att temperaturen faller snabbt. Funktionen går att slå av och på i menyn.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8138586 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP04KDT Svart
8138587 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP06KDT Svart
8138588 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP08KDT Svart
8138589 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP10KDT Svart
8138590 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP12KDT Svart
8138591 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP14KDT Svart
8138592 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP20KDT Svart
  • Spänning: 230 V
  • Inkapsling: IP 20
  • Anslutning: Stickkontakt
  • Färg: Svart
  • Höjd: 370 mm
  • Djup: 52 mm
  • Monteringshöjd: 90 mm
  • Max yttemperatur: 87 °C
  • Noggrannhet: ±0,5 °C
ProduktnummerTypFärgEffekt (W)Bredd (mm)Höjd (mm)
81 385 86 Adax Neo NP04KDT Svart 400 474 370
81 385 87 Adax Neo NP06kDT Svart 600 589 370
81 385 88  Adax Neo NP08KDT Svart 800 704 370
81 385 89  Adax Neo NP10KDT Svart 1000 762 370
81 385 90 Adax Neo NP12KDT Svart 1200 934 370
81 385 91 Adax Neo NP14KDT Svart 1400 1049 370
81 385 92 Adax Neo NP20KDT Svart 2000 1394 370