Adax Neo silver fullhöjdsradiator, stickkontakt

Adax Neo förenar elegant design med ekonomisk energiförbrukning och pålitlig funktion. Temperaturen går enkelt att ställa in med hjälp av kontrollerna på sidan och den valda temperaturen visas i LCD-displayen. Radiatorerna är så kallade genomströmningselement. På baksidan sitter öppningar, genom vilka rumsluften cirkulerar. Den elektroniska termostaten upprätthåller temperaturen noggrant. Rumstemperaturen mäts en gång per minut och en röd LED-indikatorlampa talar om när elementet är på. Radiatorn kan även programmeras med komfort- och sänkningtemperaturer (minnet lagrar 4 olika program) för en hel vecka, alla vardagar eller veckoslutet. Temperatursänkningens start- och sluttidpunkter går att ställa in. Radiatorn har även en öppet fönsterfunktion, som stänger av elementet och kopplar in frostskyddsfunktionen (vid +7 °C som standard), om den upptäcker att temperaturen faller snabbt. Funktionen går att slå av och på i menyn.

Nummer Produktnamn Pris St Lägg till
8138597 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP04KDT Silver
8138598 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP06KDT Silver
8138599 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP08KDT Silver
8138600 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP10KDT Silver
8138601 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP12KDT Silver
8138602 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP14KDT Silver
8138603 fullhöjdsradiator med stickkontakt Adax Neo NP20KDT Silver
  • Spänning: 230 V
  • Inkapsling: IP 20
  • Anslutning: Stickkontakt
  • Färg: Silver
  • Höjd: 370 mm
  • Djup: 52 mm
  • Monteringshöjd: 90 mm
  • Max yttemperatur: 87 °C
  • Noggrannhet±0,5 °C
ProduktnummerTypFärgEffekt (W)Bredd (mm)Höjd (mm)
81 385 97 Adax Neo NP04KDT Silver 400 474 370
81 385 98 Adax Neo NP06KDT Silver 600 589 370
81 385 69  Adax Neo NP08KDT Silver 800 704 370
81 386 00  Adax Neo NP10KDT Silver 1000 762 370
81 386 01 Adax Neo NP12KDT Silver 1200 934 370
81 386 02 Adax Neo NP14KDT Silver 1400 1049 370
81 386 03 Adax Neo NP20KDT Silver 2000 1394 370